Субота, 2018-02-24, 2:11 AM

 
Меню сторінки
 
Анонси подій
 
Нові світлини

 
Важливі події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 
Календар новин
«  Лютий 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
 
Архів новин

„ЗАРЕЄСТРОВАНО”                                           „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Міністерством юстиції України               І Установчим з’їздом

07 квітня 1993 р.                                             Всеукраїнської спілки краєзнавців

Свідоцтво № 440                                             25 березня 1990 р.

 

„ЗАРЕЄСТРОВАНО”                                           „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Міністерством юстиції України                ІІІ з’їздом Всеукраїнської спілки

Наказ № 1245/5 від 13 грудня 2007 р.    краєзнавців

Свідоцтво № 20                                               29-30 жовтня 2003 р.

Директор Департаменту легалізації

та регулювання діяльності бюро

кредитних історій

О. М. Семьоркіна

 

„ЗАРЕЄСТРОВАНО”                                            „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Міністерством юстиції України                ІV з’їздом Національної спілки

Наказ № 2212/5                                                  краєзнавців України

від 18 грудня 2008 р.                                       28 жовтня 2008 р.

Свідоцтво № 20

Директор Департаменту легалізації

та регулювання діяльності бюро

кредитних історій

О. М. Семьоркіна

   

СТАТУТ

Національної спілки краєзнавців

Україним. Київ

2008 р.

 

І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національна спілка краєзнавців України (далі по тексту – Спілка) є добровільним об’єднанням професійних дослідників і літописців рідного краю зі статусом творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки”, інших законодавчих актів та цього Статуту.
Спілка діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги та співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм творчої діяльності, визнання авторських прав. Спілка незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади й органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

1.2. Спілка співробітничає з державними органами, науково-дослідними установами, закладами культури і освіти, політичними партіями та громадськими організаціями, аматорами-краєзнавцями з усієї України та зарубіжними дослідницькими установами, українською діаспорою, зацікавленими в розвитку краєзнавства, збереженні безцінної національної історико-культурної спадщини українського народу, його унікальних природних скарбів.

1.3. Основною метою діяльності Спілки є розвиток національної культури та краєзнавчого руху в органічному поєднанні всіх його державних, громадських і шкільних форм, залучення до пізнання рідного краю широких верств населення, використання досвіду, здобутого в цій галузі в Україні та за кордоном, створення та оприлюднення документально-публіцистичних та науково-популярних творів з історії та культури краю.
Спілка прагне виховувати у громадян почуття національної самосвідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови, традицій українського народу, а також інших народів, пов’язаних з ним своєю долею, шанобливого ставлення до скарбів рідної природи.

1.4. Повна назва – Національна спілка краєзнавців України (скорочені назви – НСКУ, Cпілка краєзнавців). Місцезнаходження Спілки – Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4.

ІІ.  ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основними напрямками діяльності Спілки є:
– дослідницько-творча діяльність у галузі культури, історії та краєзнавства;
– сприяння розбудові державності незалежної України, відродження духовності та історичної пам’яті українського народу;
– сприяння відродженню кращих традицій українського краєзнавства;
– залучення до активної краєзнавчої роботи всіх верств населення, незалежно від національної, політичної чи релігійної належності;
– вивчення минулого і сьогодення свого краю, політичного, економічного і культурного розвитку регіонів, міст і сіл, досвіду діяльності окремих трудових колективів, організацій і установ, закладів науки, освіти, культури, громадських організацій;
– участь у формуванні всеукраїнських та регіональних краєзнавчих програм;
– виявлення, дослідження та збереження пам’яток природи;
– вивчення, дослідження та збереження пам’яток матеріальної та духовної культури, участь у пошуку та поверненню в Україну пам’яток, що знаходяться за її межами і становлять національну культурну спадщину;
– підтримка державних і громадських форм музейництва, надання практичної допомоги колекціонуванню;
– сприяння розвитку краєзнавчої бібліографії;
– сприяння створенню умов для творчої діяльності дослідників рідного краю, надання їм матеріальної, моральної і правової підтримки;
– розвиток міжнародних культурних контактів;
– співробітництво на терені краєзнавства з міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями, культурно-просвітницькими установами;
– участь в створенні і розвитку належної матеріально-технічної бази з метою одержання коштів для виконання статутних завдань;
– створення умов для підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;
– пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;
– видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень українського краєзнавства та культури, творчого і наукового доробків членів Спілки;
– організація творчих конкурсів, виставок, тематичних вечорів тощо;
– сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної творчості, належному використанню народних традицій і обрядів, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини, охороні довкілля, проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних, загальнолюдських цінностей;
– надання допомоги в навчально-виховній роботі культосвітніх установ і навчальних закладів у патріотичному, культурному й інтелектуальному розвитку, у морально-етичному й естетичному вихованні громадян України;
– прищеплення поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів.

2.2. Для досягнення статутних завдань Спілка в порядку, встановленому чинним законодавством:

– здійснює координацію наукових, громадських та шкільних форм краєзнавства в Україні;
– вносить пропозиції до органів влади і управління щодо раціонального використання і збагачення природних ресурсів краю, організації національних парків, державних заповідників, заказників, охорони унікальних ландшафтів, водних ресурсів, рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин;
– створює громадські реєстри пам’яток природи, матеріальної та духовної культури;
– формує науково-методичну базу краєзнавства, проводить наукові конференції, дискусії, семінари, розробляє методичні рекомендації, поточні і перспективні плани розвитку краєзнавства;
– сприяє підготовці фахівців з краєзнавства у вищих навчальних закладах, педагогічних та культурно-освітніх училищах, викладанню нормативних та спеціальних курсів по вивченню рідного краю в загальноосвітніх школах, технікумах, професійно-технічних училищах, вузах;
– здійснює видавничу діяльність (випуск інформаційно-методичної літератури, книг, брошюр, підручників і посібників, бібліографічних покажчиків, оглядів, періодичних видань з питань краєзнавства, публікація архівних джерел);
– проводить культурно-просвітницьку роботу, організовує експедиції, лекції, виставки, громадські обговорення проблем краєзнавства, публічні презентації завершених творчих видань, окремих цінних публікацій, документальних або наукових досліджень членів професійної творчої спілки краєзнавців;
– готує і тиражує кіно-аудіо-відео-фотоматеріали з питань краєзнавства;
– проводить благодійні заходи, спрямовані на піднесення краєзнавства в Україні;
– налагоджує зв’язки, обмін інформацією та досвідом з відповідними державними та громадськими організаціями як в Україні, так і за кордоном;
– висвітлює через засоби масової інформації статутні завдання та проблеми краєзнавчого руху, популяризує діяльність краєзнавчих осередків та окремих краєзнавців;
– створює регіональні та національні інформаційні центри з відповідним банком даних з питань краєзнавства, кіно-відео-аудіо-фотоматеріалами, літературою і рукописами;
– вносить пропозиції до органів влади і управління щодо увічнення пам’ятних місць, встановлення пам’ятників і пам’ятних знаків, найменування та перейменування топонімічних об’єктів;
– надає стипендії краєзнавцям, які працюють за програмами Спілки, встановлює іменні премії;
– фінансує наукові програми Спілки;
– надає допомогу у створенні організацій Спілки в областях, містах, районах України, окремих трудових колективах;
– може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства;
– проводить лотереї, аукціони, виставки-продажі;
– виходячи з власних можливостей, самостійно визначає форми, системи і розміри оплати праці працівників штатного апарату.

ІІІ.  ЧЛЕНСТВО В СПІЛЦІ

3.1. Членство в Спілці може бути лише індивідуальним.
3.2. Членом Спілки можуть бути з 18 років громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, основним заняттям котрих є створення завершених та оприлюднених творів у галузі культури, історії, краєзнавства, пам’яткознавства, фольклору та етнографії України.
3.3. Члени Спілки повинні визнавати положення Статуту Спілки та бути зацікавленими у розвитку українського краєзнавства, як окремої галузі духовної культури держави, а результатом їх індивідуальної чи колективної творчої діяльності мають бути твори, окремі публікації чи видання, що становлять культурно-історичну, духовну або наукову цінність.
3.4. Прийом до Спілки здійснюється на підставі письмової заяви вступаючого, автобіографії, анкети поданого зразка з переліком особистих краєзнавчих доробків та письмових рекомендацій 3 членів Спілки, котрі перебувають у ній не менше 3 років.
Вступні документи подаються до первинної організації Спілки, а в разі її відсутності – до Правління районної чи обласної організації, звідки після позитивного розгляду пересилаються на зберігання до Секретаріату Спілки.
Рішення про прийняття до Спілки нових членів приймається зборами первинної організації і затверджується правлінням обласних організацій. Новим членам Спілки вручається членський квиток встановленого зразка за підписом Голови Правління НСКУ та членський значок.

3.5. Члени Спілки зобов’язані:

– дотримуватись єдиного Статуту Національної спілки краєзнавців України та положень про регіональні осередки, розроблених у відповідності з вимогами цього Статуту та затверджених Правлінням Спілки;
– брати активну участь у краєзнавчій роботі, в дослідженні та популяризації природних та історико-культурних скарбів рідного краю;
– сплачувати вступний та щорічні членські внески, розміри яких визначаються рішенням Правління Спілки;
– підвищувати свою кваліфікацію з краєзнавства;
– широко пропагувати мету та завдання Спілки серед населення;
– сприяти залученню до Спілки нових членів;
– активно сприяти розширенню аматорського краєзнавчого руху, його постійній підтримці, тісній взаємодії зі Спілкою, надавати посильну фінансову та методичну допомогу.

3.6. Члени Спілки мають право:

– обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;
– брати участь в обговоренні питань діяльності Спілки та вносити свої пропозиції;
– брати участь у формуванні та реалізації Всеукраїнської та регіональних краєзнавчих програм;
– брати участь у підготовці і проведенні краєзнавчих конференцій, симпозіумів, семінарів, екскурсій, експедицій, творчих заходів тощо;
– публікуватись у виданнях Спілки, виступати в пресі, по радіо і телебаченню з проблем краєзнавства у встановленому порядку;
– отримувати матеріальну допомогу від Спілки на проведення краєзнавчих досліджень та соціальні потреби малозабезпечених членів Спілки;
– бути рекомендованим для вступу до вищих навчальних закладів, аспірантури та докторантури;
– за активну участь у проведенні краєзнавчих досліджень бути відзначеними моральними та матеріальними стимулами. За особливі заслуги в галузі краєзнавства бути удостоєними почесного звання Спілки з врученням посвідчення, нагрудного знака та занесення до Книги почесних членів Спілки, іменних премій Спілки, представленими до почесних звань та державних нагород України;
– член Спілки може мати статус як найманого працівника, так і особи, яка не працює за наймом.

3.7. Членство в Спілці може бути припинено в разі:

– добровільного виходу на підставі письмової заяви до правління районної (міської) організації, а в разі їх відсутності – до правління обласної організації;
– виключно в разі порушення Статуту, або вчинення дій, що підривають авторитет Спілки;
– несплати членських внесків протягом 2 років.

ІV. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ СПІЛКИ

4.1. Діяльність усіх структурних організацій Спілки базується на таких основних принципах:
– суворого дотримання встановлених цим Статутом порядку та періодичності обрання, звітності та переобрання спілчанських органів та їхніх керівників на всіх рівнях;
– обов’язкового виконання всіма ланками Спілки рішень органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту НСКУ;
– права органів вищого рівня скасовувати рішення органів нижчого рівня, прийняті з порушенням Статуту;
– чинності засідань керівних органів Спілки – за умови присутності на них не менше половини членів відповідного органу;
– у своїй діяльності спілчанські організації всіх рівнів та первинні осередки керуються цим Статутом, програмами Спілки, рішеннями статутних органів Спілки та положеннями про власні регіональні структури, прийнятими відповідно до вимог цього Статуту;
– рішення з’їздів Спілки, конференцій (зборів) територіальних організацій, інших керівних органів усіх структурних ланок Спілки, зборів первинних осередків Спілки ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів цих органів чи учасників зборів, крім випадків, які окремо визначені цим Статутом;
– рішення приймаються шляхом відкритого або таємного голосування за рішенням відповідного органу;
– головує на засіданні, зборах, якщо інше не передбачено окремими рішеннями, голова відповідного органу або, за його відсутності, один із його заступників. Прийняті постанови, рішення, заяви, звернення, протокольні рішення тощо оформляються відповідними документами;
– представники спілчанських органів вищого рівня мають право брати участь у конференціях, зборах та засіданнях органів нижчого рівня з правом дорадчого голосу;
– у разі, якщо органом Спілки ухвалюється рішення про скликання конференції (зборів) організації нижчого рівня, цим органом утворюється оргкомітет, рішення якого є обов'язковими до виконання.

4.2. Основу Спілки складають первинні організації (осередки), які утворюються за виробничим чи територіальним принципом або за місцем проживання. Первинні осередки в своїй діяльності керуються єдиним Статутом Спілки та положеннями про регіональні організації НСКУ. Первинний осередок ставиться на облік у керівних органах районної, міськрайонної організації, а за їх відсутності – територіальних органах вищого рівня. 

4.2.1. Рішення про створення первинної організації Спілки приймається на загальних зборах громадян (не менше 3 чоловік), що виявили бажання вступити до Спілки. 

4.2.2. Загальні збори, які є вищим керівним органом первинної організації, визначають форми самоуправління, приймають до лав Спілки нових членів з наступним затвердженням на правлінні обласної організації та вирішують всі питання своєї внутрішньої діяльності, керуючись положеннями цього Статуту.

4.2.3. На загальних зборах відкритим голосуванням терміном на 5 років обирається голова первинного осередку Спілки. При необхідності, первинні осередки можуть створювати Раду своєї організації та обирати на цей же термін членів ради первинної організації Спілки.

4.2.4. Загальні збори первинної організації обирають делегатів на міські (районні) конференції Спілки.

4.2.5. За наявності у первинному осередку більше 15 членів Спілки загальними зборами терміном на 5 років обирається Рада осередку в складі голови, його заступника та скарбника, які працюють на громадських засадах.

4.3. Голова первинної організації Спілки: 

4.3.1. Організовує роботу первинної організації (осередку), представляє його у керівних органах Спілки, звітує перед первинною організацією, розпоряджається коштами первинного осередку. 

4.3.2. Ознайомлює членів первинної організації з документами та рішеннями органів Спілки вищого рівня; організовує та здійснює заходи Спілки відповідно до програмних завдань і статутних вимог та рішень керівних органів Спілки. 

4.3.3. Проводить збори первинного осередку, здійснює облік членів Спілки.

4.3.4. Форми роботи первинної організації, плани діяльності, в частині, що не стосуються виконання рішень органів вищого рівня, визначаються загальними зборами первинної організації.

4.3.5. Якщо первинний осередок (організація) не дотримується Статуту Спілки, його діяльність може бути припинена за рішенням територіальної організації або керівними органами Спілки. Первинна організація має право оскаржити це рішення протягом 10 днів до керівного органу Спілки вищого рівня. Заява про оскарження має бути розглянута протягом місяця.

4.4. Первинні організації організовують діяльність місцевих краєзнавців за напрямками:

– дослідження і популяризація природних і історико-культурних надбань рідного краю;
– здійснення шефства над окремими пам’ятками природи, історії та культури;
– вивчення місцевих народних промислів, традицій, свят та обрядів, мовних особливостей, топоніміки;
– фіксація зразків пісенно-поетичної спадщини та фольклору даної місцевості;
– створення природно-географічних і історичних описів;
– запис спогадів очевидців та ведення хронології історичних подій;
– збирання матеріалів для поповнення експозицій місцевих краєзнавчих музеїв і виставок тощо.

4.5. Первинні осередки Спілки об’єднуються в районні (міські) організації. Вищим керівним органом районної організації є конференція, що скликається не менше одного разу на три роки. Позачергові конференції можуть скликатися за ініціативою їх правлінь або на вимогу не менше однієї третини первинних організацій. Конференція вважається правочинною при наявності на ній не менше двох третин від загальної кількості обраних делегатів.

4.6. Районні та міські конференції:

– заслуховують та затверджують звіт Правління і Ревізійної комісії, обирають прямим голосуванням Правління та Ревізійну комісію терміном на три роки;
– визначають першочергові заходи по розробці та реалізації місцевих краєзнавчих програм, вносять свої пропозиції по розробці та виконанню регіональних, обласних та всеукраїнських краєзнавчих програм;
– приймають рішення відкритим голосуванням і простою більшістю присутніх делегатів.

4.7. Правління районної (міської) організації:

– обирає Президію у складі голови Правління, його заступників, відповідального секретаря та членів;
– затверджує склад громадських комісій;
– організовує виконання рішень районної (міської) конференції;
– вносить свої пропозиції на розгляд конференції районної (міської) організації;
– приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління в присутності не менше двох третин від загальної кількості.

4.8. Засідання Правління районних (міських) організацій Спілки скликаються в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.9. Президія Правління районної організації Спілки:

– координує діяльність первинних організацій Спілки, сприяє державним органам та громадським організаціям в розробці проблем краєзнавства, розробляє та затверджує плани роботи, річні фінансові кошториси, вирішує питання морального та матеріального заохочення членів Спілки, створює і спрямовує діяльність госпрозрахункових установ і організацій, створених при районних (міських) організаціях.

4.10. Ревізійна комісія районної (міської) організації:

– обирає зі свого складу голову комісії, його заступників та секретаря;
– здійснює не рідше один раз на рік перевірку фінансово-господарської діяльності Правління районної (міської, міськрайонної) організації тощо;
– члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу правління.
Районні організації в своїй діяльності керуються Статутом Спілки. Діють без статусу юридичної особи.

4.11. Районні (міські) організації об’єднуються в обласну організацію Спілки. Вищим керівним органом обласної організації є конференція, що скликається один раз на три роки. Позачергова конференція може бути скликана за ініціативою Правління обласної організації або за вимогою не менше однієї третини районних та міських організацій. Конференція вважається правомочною при наявності на ній не менше двох третин від загальної кількості обраних делегатів.

4.12. Конференція обласної організації:
– заслуховує та затверджує звіти Правління і Ревізійної комісії, терміном на 3 роки обирає прямим голосуванням Правління та Ревізійну комісію;
– визначає першочергові завдання по розвитку краєзнавства в області;
– затверджує обласні краєзнавчі програми та вносить свої пропозиції по розробці та реалізації всеукраїнських краєзнавчих програм;
– приймає рішення відкритим голосуванням і простою більшістю присутніх делегатів.

4.13. Правління обласної організації:

– обирає Президію у складі голови Правління, його заступників, відповідального секретаря та членів;
– затверджує штатних працівників, самостійно визначає форми, системи і розміри оплати їх праці;
– організовує виконання рішень обласної конференції;
– розробляє пропозиції до обласної та Всеукраїнської краєзнавчих програм та проводить роботу по їх реалізації;
– заслуховує звіти Президії;
– затверджує зразки печаток, штампів, атрибутику та символіку;
– затверджує свій бюджет, балансовий звіт і кошторис;
– приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління в присутності не менше двох третин від загальної кількості;
– затверджує рішення первинних організацій про прийом до Спілки нових членів та виключення зі Спілки.

4.14. Правління обласної організації Спілки скликається в разі необхідності, але не рідше два рази на рік.

4.15. Президія Правління обласної організації:

– спрямовує і координує діяльність районних, міських та первинних організацій Спілки;
– здійснює науково-методичне забезпечення роботи районних, міських та первинних організацій;
– пропагує передовий досвід краєзнавчої роботи;
– розглядає та вирішує поточні питання, в тому числі пов’язані з матеріальним заохоченням членів Спілки;
– вносить на розгляд Правління обласної організації свої пропозиції з усіх питань, пов’язаних з діяльністю Спілки;
– організує видавничу діяльність;
– дає рекомендації окремим краєзнавцям для вступу до вищих навчальних закладів, аспірантури та докторантури.

4.16. Ревізійна комісія обласної організації:

– обирає зі свого складу голову комісії, його заступників та секретаря;
– здійснює не менше одного разу на рік перевірку фінансово-господарської діяльності, ведення діловодства правлінням обласної організПошук на сторінці
Статистика

Locations of visitors to this page
 
Кнопка сторінки

Івано-Франківська обласна організація НСКУ

 


Наші друзіВідлуння віків Вишивка Оксани Чемеринської
 
©2010 - 18. Ідея, автор, збір і систематизація матеріалів - 
Почесний краєзнавець
України 
Андрій Чемеринський. 


Матеріали авторів розміщені виключно для популяризації та зацікавлення історією рідного краю.
Офіційна позиція Спілки може бути відмінною від думки поданої в авторських матеріалах.

Подання власних дописів та досліджень для розміщення на сторінці вітається.

Copyright MyCorp © 2018